Autoškola

Kontakt
0908 700 917

Hviezdoslavová 7, 040 01 Košice (budova radnice)

Autoškola RADOSŤ

Ing. Radoslav Albrecht, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Kancelária č. 60 (zadný trakt)

tel.: 0908 700 917
email: radoslav.albrecht@gmail.com

Osobné stretnutie v kancelárii prosím  vopred dohodnúť.