Autoškola

Ponuka
Autoškola RADOSŤ 🙂 poskytuje vodičské a doškoľovacie kurzy
na skupinu B (osobný automobil).

Uspôsobená výuka na mieru

Ponúkame Vám vodičský výcvik zameraný na VAŠE POTREBY A VYSOKÚ KVALITU s empatickým inštruktorom, ktorý Vás naozaj naučí jazdiť, uplatňovať pravidlá a pomôže Vám stať sa samostatným a zodpovedným vodičom. A to všetko s láskavým a citlivým ľudským prístupom a trpezlivosťou. Garantujeme Vám absolvovanie celého rozsahu výcviku podľa učebnej osnovy a samotný výcvik prispôsobíme tak, aby čo najviac vyhovoval špecifikám Vašej osobnosti. Ozvite sa, tešíme sa na Vás! 🙂

Vodičské kurzy

Orientačný cenník služieb (ceny za jednotlivé položky v EUR)

platný od 06. 01. 2023

Skupinový

kurz v štandardnej dĺžke
990
00
Jednorázovo
 • List Item #1
 • List Item #2
 • List Item #3
Popular

Individuálny

kurz v štandardnej dĺžke
1,500
00
Jednorázovo
 • List Item #1
 • List Item #2
 • List Item #3
Popular

Driving course

for English speaking student
1,500
00
Jednorázovo
 • List Item #1
 • List Item #2
 • List Item #3
Popular
Iné poplatky

Poskytujeme možnosť množstevných a individuálnych zliav podľa dohody. Cena kurzu zahŕňa zapožičanie učebných pomôcok a predvedenie na prvú skúšku. Možnosť úhrady kurzovného vo viacerých splátkach bez navýšenia.

Čo dostanete v autoškole RADOSŤ:)

Seriózny výcvik, neskrátené jazdy a hodiny

Užitočné informácie

Hľadáte vhodnú autoškolu pre seba alebo svojich blízkych?

Osobnosť inštruktora je kľúčová. Každý z nás je iný a čo vyhovuje jednému, nemusí byť vhodné pre druhého. Dobrý inštruktor by mal vedieť rozlíšiť – identifikovať Vaše silné aj slabšie stránky a prispôsobiť už prvotnú komunikáciu a neskôr spôsob výcviku tak, aby bol pre Vás celý kurz efektívny. Odporúčam vyčleniť si dostatok času pre výber vhodnej autoškoly pre Vás, porovnať komplexne informácie, aby ste si urobili celkový obraz a mohli sa dobre rozhodnúť. Ja Vám želám, aby Vaše rozhodnutie prinieslo maximálnu spokojnosť Vám aj ostatným okolo Vás, predovšetkým v cestnej premávke.

A nezabudnite: jazdite s radosťou… 🙂

Radoslav Albrecht, autoškola RADOSŤ

Pred nástupom do autoškoly a konkrétneho kurzu je dobré vedieť, že:

 • učebnú osnovu vodičských kurzov vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • vodičský kurz sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku
 • teoretický aj praktický výcvik je v autoškolách už monitorovaný prostredníctvom špeciálnych GPS zariadení a dáta o výučbe sú prenášané do Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD)
 • po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky získate zároveň vodičské oprávnenie na skupinu AM a B1
 • počet hodín výučby teórie je 32 vyučovacích hodín
 • počet hodín praktického výcviku je spolu 39 vyučovacích hodín (oboznámenie s vozidlom, autocvičisko, výcvik v CP, praktická údržba)
 • priemerný prejazd kilometrov na jednu vyuč. hodinu počas celého praktického výcviku nesmie byť menší ako 15 km
 • jedna jazda trvá najmenej 30 min. a najviac tri vyučovacie hodiny (sledované v JISCD).